Regulamin

§1 Definicje

1. Sprzedający:

INCODE Marzena Fąfara
ul. Jana Bytnara Rudego 3B/404
45-265 Opole
NIP: 9211662547
REGON: 161584810

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG
KONTO BANKOWE: 83 1950 0001 2006 0839 9447 0002

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

4. Produkt cyfrowy – kurs, szkolenie, warsztat, e-book, artykuł w postaci elektronicznej do którego dostęp jest możliwy wyłącznie drogą online.

5. Usługa cyfrowa – usługa instalacji i wdrożenia oprogramowania na serwerze wskazanym przez Klienta lub serwerze zaproponowanym przez Sprzedającego.

6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem serwisu iSzkola24.pl określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów i usług cyfrowych; rodzaj płatności; dane Klienta a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem. Klient poprzez złożenie zamówienia zawiera ze sprzedawcą umowę na odległość oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów kiedy przeprowadzane są prace konserwacyjne serwisu.

2. Przedmiotem świadczeń serwisu iSzkola24.pl jest dostęp do produktów i usług cyfrowych w postaci online. Dostęp do treści płatnych i darmowych wymaga rejestracji Klienta w serwisie. Klient ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawiania. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

3. Klient rejestrując się w serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości z materiałami informacyjno-handlowymi dotyczącymi nowych kursów lub wydarzeń promowanych przez właściciela serwisu.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów, Sprzedający niezwłocznie zobowiązuje się do poinformowania o tym Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

5. Płatność za produkty i usługi cyfrowe odbywa się za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, PayPal lub przelewem na konto. W przypadku zaksięgowanej płatności przez Przelewy24.pl lub PayPal dostęp do zakupionego produktu cyfrowego w trybie online przydzielany jest automatycznie.

6. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia zakupu. Aby odstąpić od umowy należy powiadomić o tym fakcie właściciela serwisu, dzwoniąc pod nr +48 795 652 722.

7. Reklamacje można składać telefonicznie +48 795 652 722 lub mailowo kontakt(małpa)iszkola24.pl

8. Rejestrując się w serwisie iSzkola24.pl użytkownik oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i zaakceptował jego postanowienia.

Privacy Policy Settings